Co zahrnuje naše školné?

  • dvojjazyčný vzdělávací program
  • veškeré zájmové aktivity
  • jednodenní výlety a akce, oslavy narozenin dětí
CELODENNÍ PROGRAM (7:30-18:00)cena v Kč / dencena v Kč / měsíc
1x týdně9503 800
2x týdně9007 200
3x týdně85010 200
4x týdně80012 800
5x týdně75015 000

Poplatek za stravování na den (snídaně, 2x svačina, oběd, nápoje) …………………… 75,-Kč
Půlroční platba školného …………………………………………………………………………………. sleva 4%
Celoroční platba školného ……………………………………………………………………………….. sleva 7%

DOPOLEDNÍ PROGRAM (7:30-13:00)cena v Kč / dencena v Kč / měsíc
1x týdně8503 400
2x týdně8006 400
3x týdně7509 000
4x týdně70011 200
5x týdně65013 000

Poplatek za stravování na den (snídaně, 1x svačina, oběd, nápoje)…………………… 61,-Kč
Půlroční platba školného………………………………………………………………………………….. sleva 4%
Celoroční platba školného………………………………………………………………………………… sleva 7%

Poplatek za stravování na den při kombinaci obou docházek……………………………. 75,-Kč

Sleva pro sourozence

Měsíční školné, celodenní program, 5x týdně14 000
Měsíční školné, dopolední program, 5x týdně12 000

Splátkový kalendář

  • Záloha při zápisu 10 000,- Kč bude odečtena z platby za první měsíc(e).
  • Platba za měsíc nástupu – září musí být uhrazena do 15.8.
  • Platba za následující kalendářní měsíc musí být uhrazena vždy do 25. dne právě probíhajícího měsíce.

Stravování a jeho odhlašování

V případě včasného odhlášení dítěte ze stravování je příslušná částka vratná. Pravidla odhlašování jsou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí služby.
Podpisem smlouvy o poskytnutí služby zákonný zástupce souhlasí s hrazením stravného zálohově na celý školní rok. K jeho vyúčtování dochází 2x ročně, vždy v lednu a červenci daného školního roku.