Co zahrnuje naše školné?

  • dvojjazyčný vzdělávací program
  • veškeré zájmové aktivity
  • jednodenní výlety a akce, oslavy narozenin dětí
CELODENNÍ PROGRAM (7:30-18:00)cena v Kč / dencena v Kč / měsíc
1x týdně9503 800
2x týdně9007 200
3x týdně85010 200
4x týdně80012 800
5x týdně75015 000

Poplatek za stravování na den (snídaně, 2x svačina, oběd, nápoje) …………………… 85,-Kč

DOPOLEDNÍ PROGRAM (7:30-13:00)cena v Kč / dencena v Kč / měsíc
1x týdně8503 400
2x týdně8006 400
3x týdně7509 000
4x týdně70011 200
5x týdně65013 000

Poplatek za stravování na den (snídaně, 1x svačina, oběd, nápoje)…………………… 70,-Kč
Poplatek za stravování na den při kombinaci obou docházek…………………………… 85,-Kč

Sleva pro sourozence

Měsíční školné, celodenní program, 5x týdně14 000
Měsíční školné, dopolední program, 5x týdně12 000

Splátkový kalendář

  • Nevratná záloha při zápisu 5 000,- Kč.
  • Platba za měsíc nástupu – září musí být uhrazena do 15.8.
  • Platba za následující kalendářní měsíc musí být uhrazena vždy do 25. dne právě probíhajícího měsíce.

Stravování a jeho odhlašování

V případě včasného odhlášení dítěte ze stravování je příslušná částka vratná. Pravidla odhlašování jsou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí služby.
Podpisem smlouvy o poskytnutí služby zákonný zástupce souhlasí s hrazením stravného zálohově na celý školní rok. K jeho vyúčtování dochází 1x ročně v červenci, tj. po skončení  daného školního roku.