Co zahrnuje naše školné?

  • dvojjazyčný vzdělávací program
  • veškeré zájmové aktivity
  • jednodenní výlety a akce, oslavy narozenin dětí
CELODENNÍ PROGRAM (7:30-18:00) cena v Kč / den cena v Kč / měsíc
1x týdně 950 3 800
2x týdně 900 7 200
3x týdně 850 10 200
4x týdně 800 12 800
5x týdně 750 15 000

Poplatek za stravování na den (snídaně, 2x svačina, oběd, nápoje) …………………… 75,-Kč
Půlroční platba školného …………………………………………………………………… sleva 4%
Celoroční platba školného …………………………………………………………………. sleva 7%

DOPOLEDNÍ PROGRAM (7:30-13:00) cena v Kč / den cena v Kč / měsíc
1x týdně 850 3 400
2x týdně 800 6 400
3x týdně 750 9 000
4x týdně 700 11 200
5x týdně 650 13 000

Poplatek za stravování (snídaně, 1x svačina, oběd, nápoje)………………………………. 61,-Kč
Půlroční platba školného……………………………………………………………………. sleva 4%
Celoroční platba školného…………………………………………………………………… sleva 7%

Sleva pro sourozence

Měsíční školné, celodenní program, 5x týdně 14 000
Měsíční školné, dopolední program, 5x týdně 12 000

Splátkový kalendář

  • Záloha při zápisu 10 000,- Kč bude odečtena z platby za první měsíc(e).
  • Platba za měsíc nástupu – září musí být uhrazena do 15.8.
  • Platba za následující kalendářní měsíc musí být uhrazena vždy do 25. dne právě probíhajícího měsíce.

Stravování a jeho odhlašování

V případě včasného odhlášení dítěte ze stravování je příslušná částka vratná. Pravidla odhlašování jsou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí služby.