Lidé

Pedagogové jsou velmi pečlivě vybíráni v tříkolovém výběrovém řízení. Nejdůležitějšími kritérii jejich přijetí jsou jejich odbornost, zkušenost, kreativita, schopnost týmové práce, soulad s programem školky a především chuť a láska k práci s dětmi tohoto věku. Pedagogové ze zahraničí jsou vždy rodilí mluvčí.

Mgr. Eliška Adámková

12. 10. 1976

ředitelka

PedfUK, Biologie – Rod.vých. pro 2. st. ZŠ a SŠ

Po návratu ze studijního pobytu v Austrálii jsem se stala členkou zakládajícího týmu Open Gate Boarding School v Babicích. Realizovala jsem dílčí projekty jako zavádění uniforem, vybavování areálu školy a výběr zahraničních pedagogů. Od roku 2005 jsem zastávala na OG pozici office managera školy, organizovala nejrůznější akce, kurzy, školení pro studenty i učitele. Zároveň jsem působila jako učitelka občanské výchovy, kariérový poradce a školní preventista. Po odchodu z OG jsem rok pracovala jako učitelka anglického jazyka na ZŠ Filosofická a posléze založila MŠ Zeměkoule.

„Práce s dětmi, rodiči a učiteli ve školce mne neskutečně těší, ráda vytvářím zázemí, které přináší všem zúčastněným radost.“

Šárka Hrubanová

6.8. 1969

zástupkyně ředitelky, zdravotní sestra, pedagog

SZŠ, obor Dětská sestra

Během desetileté praxe na ARO pro patologické novorozence jsem absolvovala ARIP – pomaturitní specializační studium, obor anesteziologie a resuscitace. Jeden rok jsem získávala zkušenosti jako staniční sestra, tři roky jako sestra v domácí péči, kde práci s dětmi na čas vystřídala práce se seniory. V roce 2005 jsem se opět vrátila k dětem a pracovala jako zdravotní sestra a vychovatelka na osmiletém kolejním gymnáziu Open Gate v Babicích u Říčan. Práce s dětmi mne provází i ve volném čase, zúčastnila jsem se mnoha dětských zimních i letních táborů a výcvikových kurzů, podílela se na vzniku a organizaci některých akcí. Absolvovala jsem školení Záchranářské minimum pro personál bazénů a koupališť a získala oprávnění instruktora sjezdového lyžování.

„Všechny své znalosti a zkušenosti bych chtěla využít k tomu, abychom dětem v naší školce vytvořili vřelé, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a budou se k nám rády vracet.“

Amanda Pennini

23.10.1982

vedoucí pedagog

University of the Sunshine Coast Early Childhood studies

Pocházím z Austrálie a profesionálně jsem začala pracovat s dětmi před 10 lety. Po ukončení studií předškolní výchovy jsem pracovala v Austrálii 2 roky ve školce jako asistent učitele pro děti ve věku od narození do 5 let. Po dvou letech jsem se stala vedoucí učitelkou skupiny dětí ve věku 2-3 roky a měla na starosti zavádění nového australského kurikula do předškolní výchovy. Během studií jsem strávila jeden semestr na Masarykově Univerzitě v Brně. Také jsem pracovala jako komunitní dobrovolník v Manile, Filípíny, kde jsem pomáhala dětem ulice a jejich rodinám. Po ukončení školy jsem se přesunula do Slovinska a pracovala jako učitelka angličtiny pro Berlitz International School, Ljubljana a na letních jazykových táborech.

“My experience as an early childhood educator has enabled me to develop creative, engaging learning programs. My approach fosters each child’s self confidence and supports positive interactions in an environment that is safe, respectful and FUN!”

Petra Jindrová

4.9.1966

vedoucí pedagog

Univerzita Palackého v Olomouci - pedagogika, psychologie;
Západočeská Univerzita v Plzni – doplňkové studium speciální pedagogiky;
UK v Praze – integrativní pedagogika a výchovné poradenství

Během své praxe jsem působila jako učitelka, vychovatelka a integrativní pedagog.
Výchovné práci jsem se věnovala nejprve jako vedoucí vychovatelka v dětské respirační léčebně a později též jako vedoucí koleje v Open Gate Boarding school v Babicích. Zde jsem spoluvytvářela systém podpory vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a zároveň poskytovala studentům individuální reedukační lekce. Devatenáct let jsem učila jak v mateřských, tak i na základních školách, z toho posledních osm let jsem působila jako učitelka na prvním stupni ZŠ Nový Porg, a výchovný poradce.
Šestnáctým rokem se systematicky zabývám též prací s dětmi s SVP a to jak s dětmi s oslabením výkonu, poruchami učení, tak i s dětmi nadanými.

Práce s dětmi všech věkových skupin mi potvrdila pravdivost poznatku našeho význačného pedagoga Jana Ámose Komenského „Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prvních letech, takže později není třeba nic jiného, než aby rostly. S člověkem je tomu stejně – na začátku záleží všecko. O smysluplnosti nebo prázdnotě života se rozhoduje na počátku.“ Budu se tedy snažit pomoci, aby školní počátky byly pro Vaše dítě co nejzdařilejší.

Michaela Metelková

25.12. 1978

pedagog

FF UK – Bohemistika

Po tříletém studiu na FF UK jsem začala vyučovat na prvním stupni ZŠ. Po třech velmi cenných letech v prostředí malých plavců a hokejistů jsem odešla na mateřskou dovolenou s dcerou Alicí. V červnu 2005 jsme se s manželem stali součástí týmu pedagogů a vychovatelů nově otevřené Open Gate Boarding School v Babicích u Prahy, kde jsme působili jako vedoucí kolejí. V roce 2008 se mi narodil syn Martin a v roce 2011 syn Cyril. Kromě této své tříčlenné dětské skupinky jsem se v průběhu mateřských dovolených věnovala i dětem v miniškolce U Rybek a několika skupinám dětí, které jsem vyučovala angličtinu. Mám rovněž zkušenosti s plánováním akcí pro děti i dospělé jako je například letní dětský tábor zaměřený na angličtinu a netradiční výtvarné aktivity, knižní bazar či vánoční jarmark. Spolupracovala jsem také s ekologickým centrem Zvoneček, kde jsem zajišťovala volnočasové aktivity pro děti.

"Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat - musíme je taky nechat běžet."

Jitka Chocenská

29.9.1972

pedagog

K práci s dětmi mě zhruba před 15 lety přivedlo rozhodování, kam nastoupím po mateřské dovolené, tak abych se mohla co nejvíce věnovat i svému synovi. Přijala jsem proto nabídku a začala s domácí péči u dětí v českých rodinách. Zúčastňuji se dětských letních i zimních táborů nebo jako vychovatelka na ŠVP. Vedu kroužek sportovních her pro předškolní děti. Zajímala jsem se i o práci se zdravotně postiženými dětmi. Mám základní kurz znakového jazyka pro neslyšící a absolvovala jsem studium pedagogiky pro asistenty pedagoga na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Zeměkouli znám od roku 2011, protože pečuji o chlapečka, který školku navštěvuje.

„Děti mne baví, jsou zvídavé, otevřené a hravé. Tak proč se to od nich znovu neučit?“

Marie Perreault

13.1.1970

pedagog

College de la Region de l’Amiante, Vancouver Community College

Během léta 2016 jsem se přistěhovala do Prahy s celou svojí rodinou z Quebecu v Kanadě. Zde jsem učila angličtinu francouzsky mluvící děti v mateřské škole posledních patnáct let. Předtím jsem působila ve Vancouveru jako učitelka dětí se speciálními potřebami na prvním stupni a rovněž jako učitelka angličtiny dětí, jejichž rodným jazykem nebyla angličtina.

"Při výuce využívám smysluplnou slovní zásobu a různé aktivity, které slouží jako zábavná forma výuky druhého jazyka. Snažím se o vytvoření příjemného prostředí s využitím zpěvu. Na dětech se mi líbí jejich srdečnost, zvídavost a láska k životu, kterou s nimi ráda sdílím. Dále hraji na kytaru a baví mě četba pohádkových knížek.
Velice ráda jsem se stala součástí týmu Zeměkoule a těším se na výuku angličtiny malých dětí."

Michal Adamec

23.6.1987

pedagog

FTVS UK
tělovýchova a sport

První zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí jsem získal během studia na střední pedagogické škole v Mostě. Při následném studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze jsem pracoval jako instruktor outdoorových aktivit pro různé věkové skupiny dětí až po dospělé. Během studia jsem také získal například licenci instruktora školního lyžování, snowboardingu, lezení na umělých stěnách atd. Po úspěšném absolvování magisterského studia mě cesta zavedla do mateřské školy, kde jsem působil jako učitel přes dva roky a kde jsem zjistil, že práce s dětmi pro mě má smysl a baví mě. Po ročním pobytu na Novém Zélandu jsem proto ani o jiném zaměstnání, než je předškolní pedagog, nepřemýšlel.

“V jakém jiném zaměstnání můžete sedět na zemi, hrát na kytaru nebo si stavět z lega a pomáhat tím k rozvoji ostatních? “

Simona Hercogová

2.7.1990

učitelka gymnastiky a sportovních her

PedF UK biologie a TV

Již od prvního ročníku na vysoké škole se věnuji dětem i dospělým jako trenérka beachvolejbalu a fitness. Na fakultě jsem získala několik certifikátů jako je lyžařský intruktor, instruktor snowboardingu, fitness trenér, cvičitel plavání či regenerační masér. Již několik let pracuji v beachklubu Braník, kde učím děti ve věku 4 až 15 let beach volejbal. Sama se věnuji závodně volejbalu, beachvolejbalu a ostatní sporty vyhledávám ve volném čase.

Mojí specializací ve školce je výuka gymnastiky a sportovních her. Ve výuce se snažím o všestranný rozvoj dětí z hlediska motoriky, kondice, ale také psychické odolnosti ve hře a chování „fair play“.

„Myslím, že sport je jedním z velkých pomocníků v utváření zdravé a silné osobnosti každého dítěte a přeji si, aby naše děti v Zeměkouli byly šťastné a měly kladný vztah k pohybu i v jejich pozdějším životě".

Iveta Hálová

15.5.1964

kuchařka, provozní

Střední hotelová škola

Pracovala jsem v oboru jako vedoucí servírka a později kuchařka v různých restauračních zařízeních. Protože mám velmi ráda děti a práci s nimi, několik let jsem se účastnila dětských letních táborů jako praktikantka. Od roku 2011 do roku 2012 jsem pracovala jako chůva ve dvou rodinách, v jedné jsem se starala o dvouletého chlapce, ve druhé o roční holčičku.

„Od roku 2012 jsem členem týmu Zeměkoule a pečuji o blaho žaludků všech dětí i pedagogů.“