Lidé

Pedagogové jsou velmi pečlivě vybíráni v tříkolovém výběrovém řízení. Nejdůležitějšími kritérii jejich přijetí jsou jejich odbornost, zkušenost, kreativita, schopnost týmové práce, soulad s programem školky a především chuť a láska k práci s dětmi tohoto věku. Pedagogové ze zahraničí jsou vždy rodilí mluvčí.

Mgr. Eliška Adámková
12. 10. 1976 ředitelka PedfUK, Biologie – Rod.vých. pro 2. st. ZŠ a SŠ

Po návratu ze studijního pobytu v Austrálii jsem se stala členkou zakládajícího týmu Open Gate Boarding School v Babicích. Realizovala jsem dílčí projekty jako zavádění uniforem, vybavování areálu školy a výběr zahraničních pedagogů. Od roku 2005 jsem zastávala na OG pozici office managera školy, organizovala nejrůznější akce, kurzy, školení pro studenty i učitele. Zároveň jsem působila jako učitelka občanské výchovy, kariérový poradce a školní preventista. Po odchodu z OG jsem rok pracovala jako učitelka anglického jazyka na ZŠ Filosofická a posléze založila MŠ Zeměkoule.

„Práce s dětmi, rodiči a učiteli ve školce mne neskutečně těší, ráda vytvářím zázemí, které přináší všem zúčastněným radost.“
Šárka Hrubanová
6. 8. 1969 zástupkyně ředitelky, zdravotní sestra, pedagog SZŠ, obor Dětská sestra

Během desetileté praxe na ARO pro patologické novorozence jsem absolvovala ARIP – pomaturitní specializační studium, obor anesteziologie a resuscitace. Jeden rok jsem získávala zkušenosti jako staniční sestra, tři roky jako sestra v domácí péči, kde práci s dětmi na čas vystřídala práce se seniory. V roce 2005 jsem se opět vrátila k dětem a pracovala jako zdravotní sestra a vychovatelka na osmiletém kolejním gymnáziu Open Gate v Babicích u Říčan. Práce s dětmi mne provází i ve volném čase, zúčastnila jsem se mnoha dětských zimních i letních táborů a výcvikových kurzů, podílela se na vzniku a organizaci některých akcí. Absolvovala jsem školení Záchranářské minimum pro personál bazénů a koupališť a získala oprávnění instruktora sjezdového lyžování.

„Všechny své znalosti a zkušenosti bych chtěla využít k tomu, abychom dětem v naší školce vytvořili vřelé, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a budou se k nám rády vracet.“
Kateřina Malypetrová
9.12.1975 asistentka ředitelky AN Obchodní akademie

Po studiu na střední škole a několikaměsíčním pobytu v zahraničí, jsem celý život pracovala ve službách a administrativě. Vzhledem k tomu, že mne naplňuje práce s lidmi, když přišla nabídka pracovat v Zeměkouli nebylo o čem přemýšlet. Protože co může být lepšího než práce s lidmi ? Práce se skvělými lidmi!

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým
Amanda Pennini
23. 10. 1982 vedoucí pedagog University of the Sunshine Coast - Early Childhood studies

Pocházím z Austrálie a profesionálně jsem začala pracovat s dětmi před 10 lety. Po ukončení studií předškolní výchovy jsem pracovala v Austrálii 2 roky ve školce jako asistent učitele pro děti ve věku od narození do 5 let. Po dvou letech jsem se stala vedoucí učitelkou skupiny dětí ve věku 2-3 roky a měla na starosti zavádění nového australského kurikula do předškolní výchovy. Během studií jsem strávila jeden semestr na Masarykově Univerzitě v Brně. Také jsem pracovala jako komunitní dobrovolník v Manile, Filípíny, kde jsem pomáhala dětem ulice a jejich rodinám. Po ukončení školy jsem se přesunula do Slovinska a pracovala jako učitelka angličtiny pro Berlitz International School, Ljubljana a na letních jazykových táborech.

“My experience as an early childhood educator has enabled me to develop creative, engaging learning programs. My approach fosters each child’s self confidence and supports positive interactions in an environment that is safe, respectful and FUN!”
Michal Adamec
23. 6. 1987 pedagog FTVS UK - tělovýchova a sport

První zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí jsem získal během studia na střední pedagogické škole v Mostě. Při následném studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze jsem pracoval jako instruktor outdoorových aktivit pro různé věkové skupiny dětí až po dospělé. Během studia jsem také získal například licenci instruktora školního lyžování, snowboardingu, lezení na umělých stěnách atd. Po úspěšném absolvování magisterského studia mě cesta zavedla do mateřské školy, kde jsem působil jako učitel přes dva roky a kde jsem zjistil, že práce s dětmi pro mě má smysl a baví mě. Po ročním pobytu na Novém Zélandu jsem proto ani o jiném zaměstnání, než je předškolní pedagog, nepřemýšlel.

“V jakém jiném zaměstnání můžete sedět na zemi, hrát na kytaru nebo si stavět z lega a pomáhat tím k rozvoji ostatních? “
Jitka Chocenská
29. 9. 1972 pedagog

K práci s dětmi mě zhruba před 15 lety přivedlo rozhodování, kam nastoupím po mateřské dovolené, tak abych se mohla co nejvíce věnovat i svému synovi. Přijala jsem proto nabídku a začala s domácí péči u dětí v českých rodinách. Zúčastňuji se dětských letních i zimních táborů nebo jako vychovatelka na ŠVP. Zajímala jsem se i o práci se zdravotně postiženými dětmi. Mám základní kurz znakového jazyka pro neslyšící a absolvovala jsem studium pedagogiky pro asistenty pedagoga na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Zeměkouli znám od roku 2011, protože jsem pečovala o chlapce, který školku navštěvoval. Zdejší atmosféra a prostředí mě nadchlo, proto jsem byla ráda, za nabídku zde pracovat.

„Děti mne baví, jsou zvídavé, otevřené a hravé. Tak proč se to od nich znovu neučit?“
Jana Hlavsová
26.10.1993 pedagog UK PedF

Během studia na gymnáziu jsem na rok odcestovala na studijní pobyt do Kanady, kde jsem úspěšně složila maturitu. K intenzivnější práci s dětmi jsem se poprvé dostala v roce 2013, kdy jsem přibližně třičtvrtě roku pomáhala v Karlínském spektru pečovat o skupinu předškolních dětí jako asistentka pedagoga. Svou práci jsem si zamilovala a rozhodla jsem se přihlásit ke kombinovanému studiu na Karlově univerzitě, obor Učitelství MŠ. Během studia jsem se specializovala na výtvarnou a dramatickou výchovu pro předškolní věk. Téhož roku jsem byla přijata do soukromé školky Jeden strom, z. ú., kde jsem jako pedagog čtyři roky pracovala s dětmi od dvou do šesti let. Ve své třídě jsem mimo jiné integrovala děti se speciálními vzdělávacími potřebami i děti s jiným mateřským jazykem, spolupracovala s odborníky a osobními asistenty integrovaných dětí. Má práce mi přináší radost a velmi mě těší, že mohu pracovat v tak krásném prostředí Zeměkoule.

Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.
Steven Jones
26. 2. 1984 učitel gymnastiky a sportovních her, přírodovědný kroužek University of Ballart - Bachelor of Education

V Austrálii jsem vystudoval primární pedagogiku na vysoké škole, kondiční sport a management přírodních zdrojů. Vždy jsem velmi rád pracoval s dětmi, proto pro mne bylo naprosto přirozené stát se učitelem.
Mám různé odborné kvalifikace spojené s výukou plavání, kdy jsem v Austrálii působil jako vedoucí školy plavání pro děti. Během své praxe jsem se setkal s množstvím nejrůznějších učitelských metod a přístupů, které využívám nyní v Zeměkouli.  Jsem odhodlaný dětem představit různé druhy sportů zábavnou formou tak, aby si k němu vybudovaly kladný vztah a také jim pomoci hledat vztah k přírodě a světu kolem nás.

První roky života dětí jsou natolik důležité, protože tvoří a formují jejich budoucí život. Mít možnost tento jejich vývoj ovlivnit a pomoci jim k budoucímu úspěchu, je nesmírně vzrušující a naplňující.
Petra Jindrová
4.9.1966 pedagog předškolní přípravy Univerzita Palackého v Olomouci - pedagogika, psychologie;Západočeská Univerzita v Plzni – doplňkové studium speciální pedagogiky; UK v Praze – integrativní pedagogika a výchovné poradenství

Během své praxe jsem působila jako učitelka, vychovatelka a integrativní pedagog.
Výchovné práci jsem se věnovala nejprve jako vedoucí vychovatelka v dětské respirační léčebně a později též jako vedoucí koleje v Open Gate Boarding school v Babicích. Zde jsem spoluvytvářela systém podpory vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a zároveň poskytovala studentům individuální reedukační lekce. Devatenáct let jsem učila jak v mateřských, tak i na základních školách, z toho posledních osm let jsem působila jako učitelka na prvním stupni ZŠ Nový Porg, a výchovný poradce.
Šestnáctým rokem se systematicky zabývám též prací s dětmi s SVP a to jak s dětmi s oslabením výkonu, poruchami učení, tak i s dětmi nadanými.

Práce s dětmi všech věkových skupin mi potvrdila pravdivost poznatku našeho význačného pedagoga Jana Ámose Komenského „Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prvních letech, takže později není třeba nic jiného, než aby rostly. S člověkem je tomu stejně – na začátku záleží všecko. O smysluplnosti nebo prázdnotě života se rozhoduje na počátku.“ Budu se tedy snažit pomoci, aby školní počátky byly pro Vaše dítě co nejzdařilejší.
Iveta Hálová
15.5.1964 kuchařka, provozní Střední hotelová škola

Pracovala jsem v oboru jako vedoucí servírka a později kuchařka v restauračním zařízení. Protože mám velmi ráda děti a práci s nimi, několik let jsem se účastnila dětských letních táborů jako praktikantka a kuchařka. Od roku 2011 do roku 2012 jsem pracovala jako chůva ve dvou rodinách, v jedné jsem se starala o dvouletého chlapce, ve druhé o roční holčičku.

„Od roku 2012 jsem členem týmu Zeměkoule a pečuji o blaho žaludků všech dětí i pedagogů.“