Lidé

Pedagogové jsou velmi pečlivě vybíráni v tříkolovém výběrovém řízení. Nejdůležitějšími kritérii jejich přijetí jsou jejich odbornost, zkušenost, kreativita, schopnost týmové práce, soulad s programem školky a především chuť a láska k práci s dětmi tohoto věku. Pedagogové ze zahraničí jsou vždy rodilí mluvčí.

Mgr. Eliška Adámková
12. 10. 1976 ředitelka PedfUK, Biologie – Rod.vých. pro 2. st. ZŠ a SŠ

Po návratu ze studijního pobytu v Austrálii jsem se stala členkou zakládajícího týmu Open Gate Boarding School v Babicích. Realizovala jsem dílčí projekty jako zavádění uniforem, vybavování areálu školy a výběr zahraničních pedagogů. Od roku 2005 jsem zastávala na OG pozici office managera školy, organizovala nejrůznější akce, kurzy, školení pro studenty i učitele. Zároveň jsem působila jako učitelka občanské výchovy, kariérový poradce a školní preventista. Po odchodu z OG jsem rok pracovala jako učitelka anglického jazyka na ZŠ Filosofická a posléze založila MŠ Zeměkoule.

„Práce s dětmi, rodiči a učiteli ve školce mne neskutečně těší, ráda vytvářím zázemí, které přináší všem zúčastněným radost.“
Šárka Hrubanová
6.8. 1969 zástupkyně ředitelky, zdravotní sestra, pedagog SZŠ, obor Dětská sestra

Během desetileté praxe na ARO pro patologické novorozence jsem absolvovala ARIP – pomaturitní specializační studium, obor anesteziologie a resuscitace. Jeden rok jsem získávala zkušenosti jako staniční sestra, tři roky jako sestra v domácí péči, kde práci s dětmi na čas vystřídala práce se seniory. V roce 2005 jsem se opět vrátila k dětem a pracovala jako zdravotní sestra a vychovatelka na osmiletém kolejním gymnáziu Open Gate v Babicích u Říčan. Práce s dětmi mne provází i ve volném čase, zúčastnila jsem se mnoha dětských zimních i letních táborů a výcvikových kurzů, podílela se na vzniku a organizaci některých akcí. Absolvovala jsem školení Záchranářské minimum pro personál bazénů a koupališť a získala oprávnění instruktora sjezdového lyžování.

„Všechny své znalosti a zkušenosti bych chtěla využít k tomu, abychom dětem v naší školce vytvořili vřelé, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a budou se k nám rády vracet.“
Hannah Victoria Stejskalová
22.3.1994 asistentka ředitelky Gymnázium Sázavská, s.r.o.

Během studia na gymnáziu v Praze jsem měla šanci procestovat Kanadu a Nový Zéland, kde jsem studovala angličtinu. Po maturitě jsem pracovala v nejlepších hotelech v Praze, kde jsem dostala příležitost vycestovat a pracovat v Itálii. V okolí Lago di Garda jsem žila rok a půl. Po této životní kapitole jsem se vrátila do Prahy, kde se mi naskytla možnost pracovat v Zeměkouli. Neváhala jsem ani minutu. Práce asistentky ředitelky mateřské školy mě nadchla a stále mě těší.

„Děti jsou úžasné bytosti a sledovat, jak se mění, je něco nádherného.“
Amanda Pennini
23.10.1982 vedoucí pedagog University of the Sunshine CoastEarly Childhood studies

Pocházím z Austrálie a profesionálně jsem začala pracovat s dětmi před 10 lety. Po ukončení studií předškolní výchovy jsem pracovala v Austrálii 2 roky ve školce jako asistent učitele pro děti ve věku od narození do 5 let. Po dvou letech jsem se stala vedoucí učitelkou skupiny dětí ve věku 2-3 roky a měla na starosti zavádění nového australského kurikula do předškolní výchovy. Během studií jsem strávila jeden semestr na Masarykově Univerzitě v Brně. Také jsem pracovala jako komunitní dobrovolník v Manile, Filípíny, kde jsem pomáhala dětem ulice a jejich rodinám. Po ukončení školy jsem se přesunula do Slovinska a pracovala jako učitelka angličtiny pro Berlitz International School, Ljubljana a na letních jazykových táborech.

“My experience as an early childhood educator has enabled me to develop creative, engaging learning programs. My approach fosters each child’s self confidence and supports positive interactions in an environment that is safe, respectful and FUN!”
Michal Adamec
23.6.1987 pedagog FTVS UKtělovýchova a sport

První zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí jsem získal během studia na střední pedagogické škole v Mostě. Při následném studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze jsem pracoval jako instruktor outdoorových aktivit pro různé věkové skupiny dětí až po dospělé. Během studia jsem také získal například licenci instruktora školního lyžování, snowboardingu, lezení na umělých stěnách atd. Po úspěšném absolvování magisterského studia mě cesta zavedla do mateřské školy, kde jsem působil jako učitel přes dva roky a kde jsem zjistil, že práce s dětmi pro mě má smysl a baví mě. Po ročním pobytu na Novém Zélandu jsem proto ani o jiném zaměstnání, než je předškolní pedagog, nepřemýšlel.

“V jakém jiném zaměstnání můžete sedět na zemi, hrát na kytaru nebo si stavět z lega a pomáhat tím k rozvoji ostatních? “
Jitka Chocenská
29.9.1972 pedagog

K práci s dětmi mě zhruba před 15 lety přivedlo rozhodování, kam nastoupím po mateřské dovolené, tak abych se mohla co nejvíce věnovat i svému synovi. Přijala jsem proto nabídku a začala s domácí péči u dětí v českých rodinách. Zúčastňuji se dětských letních i zimních táborů nebo jako vychovatelka na ŠVP. Zajímala jsem se i o práci se zdravotně postiženými dětmi. Mám základní kurz znakového jazyka pro neslyšící a absolvovala jsem studium pedagogiky pro asistenty pedagoga na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Zeměkouli znám od roku 2011, protože jsem pečovala o chlapce, který školku navštěvoval. Zdejší atmosféra a prostředí mě nadchlo, proto jsem byla ráda, za nabídku zde pracovat.

„Děti mne baví, jsou zvídavé, otevřené a hravé. Tak proč se to od nich znovu neučit?“
Michaela Metelková
25.12. 1978 pedagog FF UK – Bohemistika

Po tříletém studiu na FF UK jsem začala vyučovat na prvním stupni ZŠ. Po třech velmi cenných letech v prostředí malých plavců a hokejistů jsem odešla na mateřskou dovolenou s dcerou Alicí. V červnu 2005 jsme se s manželem stali součástí týmu pedagogů a vychovatelů nově otevřené Open Gate Boarding School v Babicích u Prahy, kde jsme působili jako vedoucí kolejí. V roce 2008 se mi narodil syn Martin a v roce 2011 syn Cyril. Kromě této své tříčlenné dětské skupinky jsem se v průběhu mateřských dovolených věnovala i dětem v miniškolce U Rybek a několika skupinám dětí, které jsem vyučovala angličtinu. Mám rovněž zkušenosti s plánováním akcí pro děti i dospělé jako je například letní dětský tábor zaměřený na angličtinu a netradiční výtvarné aktivity, knižní bazar či vánoční jarmark. Spolupracovala jsem také s ekologickým centrem Zvoneček, kde jsem zajišťovala volnočasové aktivity pro děti.

"Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat - musíme je taky nechat běžet."
Emma Houlihan
5.6.1989 pedagog College Cork UniversityEnglish and Drama studies

Pocházím z Irska, kde jsem vystudovala angličtinu a dramatickou výchovu na univerzitě College Cork v roce 2012 a v roce 2014 jsem zde také získala svůj magisterský diplom v oboru divadelního umění. Před tím, než jsem se rozhodla naplno věnovat dětem, jsem několik let pracovala jako manažerka v divadle a učitelka dramatické výchovy. Uvědomila jsem si, že děti jsou velice zajímavé bytosti, je s nimi větší zábava a jsou racionálnější než normální herci. Jelikož pocházím z velké irské rodiny a pořád v sobě cítím kousek dítěte, miluji svoji práci a nikdy jsem se neohlédla zpět! Před čtyřmi lety jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem učila angličtinu v mateřských a základních školách.

Snažím se přistupovat k učení stejně jako přistupuji ke svému životu, s empatií, laskavostí a velkou dávkou humoru! Chci využít přirozenou energii dětí a nasměrovat ji do svých hodin, ve kterých také zapojíme všechny lidské smysly a celé pohybové ústrojí.

"Život je dlouhý a krásný, je tedy naší povinností a privilegiem ujistit se, že všechny děti v naší péči mají ten nejlepší možný start v jejich životě."
Simona Hercogová
2.7.1990 učitelka gymnastiky a sportovních herpřírodovědný kroužek PedF UK biologie a TV

Již od prvního ročníku na vysoké škole se věnuji dětem i dospělým jako trenérka beachvolejbalu a fitness. Na fakultě jsem získala několik certifikátů jako je lyžařský intruktor, instruktor snowboardingu, fitness trenér, cvičitel plavání či regenerační masér. Již několik let pracuji v beachklubu Braník, kde učím děti ve věku 4 až 15 let beach volejbal. Sama se věnuji závodně volejbalu, beachvolejbalu a ostatní sporty vyhledávám ve volném čase.

Mojí specializací ve školce je výuka gymnastiky a sportovních her. Ve výuce se snažím o všestranný rozvoj dětí z hlediska motoriky, kondice, ale také psychické odolnosti ve hře a chování „fair play“.

„Myslím, že sport je jedním z velkých pomocníků v utváření zdravé a silné osobnosti každého dítěte a přeji si, aby naše děti v Zeměkouli byly šťastné a měly kladný vztah k pohybu i v jejich pozdějším životě".
Petra Jindrová
4.9.1966 pedagog předškolní přípravy Univerzita Palackého v Olomouci - pedagogika, psychologie;Západočeská Univerzita v Plzni – doplňkové studium speciální pedagogiky; UK v Praze – integrativní pedagogika a výchovné poradenství

Během své praxe jsem působila jako učitelka, vychovatelka a integrativní pedagog.
Výchovné práci jsem se věnovala nejprve jako vedoucí vychovatelka v dětské respirační léčebně a později též jako vedoucí koleje v Open Gate Boarding school v Babicích. Zde jsem spoluvytvářela systém podpory vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a zároveň poskytovala studentům individuální reedukační lekce. Devatenáct let jsem učila jak v mateřských, tak i na základních školách, z toho posledních osm let jsem působila jako učitelka na prvním stupni ZŠ Nový Porg, a výchovný poradce.
Šestnáctým rokem se systematicky zabývám též prací s dětmi s SVP a to jak s dětmi s oslabením výkonu, poruchami učení, tak i s dětmi nadanými.

Práce s dětmi všech věkových skupin mi potvrdila pravdivost poznatku našeho význačného pedagoga Jana Ámose Komenského „Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prvních letech, takže později není třeba nic jiného, než aby rostly. S člověkem je tomu stejně – na začátku záleží všecko. O smysluplnosti nebo prázdnotě života se rozhoduje na počátku.“ Budu se tedy snažit pomoci, aby školní počátky byly pro Vaše dítě co nejzdařilejší.
Iveta Hálová
15.5.1964 kuchařka, provozní Střední hotelová škola

Pracovala jsem v oboru jako vedoucí servírka a později kuchařka v restauračním zařízení. Protože mám velmi ráda děti a práci s nimi, několik let jsem se účastnila dětských letních táborů jako praktikantka a kuchařka. Od roku 2011 do roku 2012 jsem pracovala jako chůva ve dvou rodinách, v jedné jsem se starala o dvouletého chlapce, ve druhé o roční holčičku.

„Od roku 2012 jsem členem týmu Zeměkoule a pečuji o blaho žaludků všech dětí i pedagogů.“