Základní škola Compass

compass

Proč zvolit Compass?

  • škola je bilingvní – výchova a výuka probíhá v českém a anglickém jazyce, učitelé jsou kvalifikovaní a rodilí mluvčí
  • škola je rodinná – při maximální kapacitě bude poskytovat služby 75 dětem, všichni pedagogové se znají a spolupracují spolu, škola disponuje vlastní kuchyní, ve které paní kuchařka připravuje svačiny i obědy
  • pedagogové přistupují individuálně ke každému dítěti a pomáhají jim rozvinout jejich schopnosti, vedení školy i učitelé pracují individuálně také s rodiči, s nimiž spolupracují
  • škola má kvalitní výchovně vzdělávací program, který využívá metod zážitkové pedagogiky (projekty, řešení problémů) atd.

Více informací naleznete na www.zs-compass.cz

V úterý 27. února 2018 od 8:45 do 18:00 hodin se bude konat den otevřených dveří. Během dne budete moci vidět prostory školy, výuku ve všech třídách a seznámit se s učiteli a vedením školy.