Co zahrnuje naše školné?

  • dvojjazyčný vzdělávací program
  • veškeré zájmové aktivity
  • jednodenní výlety a akce, oslavy narozenin dětí
CELODENNÍ PROGRAM (7:30-17:30)cena v Kč / dencena v Kč / měsíc
1x týdně1 1254 500
2x týdně10758 600
3x týdně102512 300
4x týdně97515 600
5x týdně92518 500

Poplatek za stravování na den (snídaně, 2x svačina, oběd, nápoje) …………………… 140,-Kč

DOPOLEDNÍ PROGRAM (7:30-13:00)cena v Kč / dencena v Kč / měsíc
1x týdně10254 100
2x týdně9757 800
3x týdně92511 100
4x týdně87514 000
5x týdně82516 500

Poplatek za stravování na den (snídaně, 1x svačina, oběd, nápoje)……………………  110,- Kč
Poplatek za stravování na den při kombinaci obou docházek……………………………  140,- Kč

Sleva pro sourozence

Měsíční školné, celodenní program, 5x týdně17 500

Splátkový kalendář

  • Nevratná záloha při zápisu 5 000,- Kč.
  • Platba za měsíc nástupu – září musí být uhrazena do 15.8.
  • Platba za následující kalendářní měsíc musí být uhrazena vždy do 25. dne právě probíhajícího měsíce.

Stravování a jeho odhlašování

V případě včasného odhlášení dítěte ze stravování je příslušná částka vratná. Pravidla odhlašování jsou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí služby.
Podpisem smlouvy o poskytnutí služby zákonný zástupce souhlasí s hrazením stravného zálohově na celý školní rok. K jeho vyúčtování dochází 1x ročně v červenci, tj. po skončení  daného školního roku.