Zeměkoule v Operačním programu Jan Amos Komenský

Naše školka úspěšně splnila podmínky pro čerpání dotace z operačního programu JAK, která je určena k personální podpoře – Školní asistent v MŠ.

Operační program JAK

 

Zeměkoule v projektu MŠ Zeměkoule – zahrada

Podařilo se nám uspět v rámci výzvy NPŽP 7/19 a získat tak financování v rámci projektu Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti. O postupu    prací na školní zahradě Vás budeme průběžně informovat. MŠ Zeměkoule – Zahrada

 

Zeměkoule v projektu VYBAVENÍ ŠKOL DIGITÁLNÍMI UČEBNÍMI POMŮCKAMI_2022_MŠ Zeměkoule

Z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvij informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí,  jsme pořídili digitální učební pomůcky využitelné pro tyto účely.  Digitalizujeme školku

 

Zeměkoule v projektu MAP III