Spolupráce s rodiči

Rodiče denně informujeme o jejich dětech. Každé dítě má také svůj záznamový deník, do kterého píší pedagogové významné pokroky, úspěchy dítěte, zajímavé hlášky, zajímavosti ze života školky či zde vlepují malá každodenní výtvarná díla či fotografie. Rodiče mají svoji zabezpečenou sekci na těchto stránkách, kde najdou kalendář akcí, tematické plány, jídelníčky a další informace ze života školky.

S rodiči se pravidelně scházíme – dvakrát ročně na společných schůzkách a vždy ve čtvrtletí při individuálních schůzkách. Pro rodiče předškoláků organizujeme schůzku ohledně základních škol a poskytujeme jim poradenství.

Velmi vítáme účast rodičů na programu školky či jakoukoliv pomoc.

Pro rodiče, společně s dětmi, pořádáme mnoho představení, oslav a rukodělných dílen.

Rodiče mohou sdělovat své názory a připomínky také v knize „Parents voice“.

Spolupráce s organizacemi

Základní škola Compass
S Compasáky organizujme některé společné dny v rámci vzdělávacího programu, vzájemně se navštěvujeme a představujeme si výstupy naší práce. Také společně pořádáme některé akce pro rodiče, např. Mikulášskou nebo vánoční koncert. S předškoláky se chodíme podívat na výuku v Compassu, abychom zjistili, jaké to je v opravdové škole.

 

H-matV
e třídě předškoláků probíhá každý týden výuka Hejného metody v předmatematické výchově, kterou k nám chodí učit Mgr. Martina Němcová. Martina učí nejen děti, ale zároveň školí také naše učitele, kteří tak získávají zkušenosti s tímto druhem výuky a budou ji v budoucnu moci sami kvalitně vyučovat.

 

Sue Ryder, domov pro seniory
Domov Sue Ryder se stará o seniory, kteří potřebují kvůli věku či zdravotnímu stavu pomoc druhých při každodenních činnostech. Spolupráci jsme navázali s Domovem v květnu 2013,, kdy jsme věnovali obchodům Sue Ryder oblečení a hračky, které jsme neprodali na našem dobročinném bazaru.
Domov pro seniory pravidelně navštěvujeme nejen v předvánočním čase.fotka

 

Sportovní klub vozíčkářů
Hlavním posláním SKV Praha, je vytváření podmínek tělesně hendikepovaným ke sportovní činnost. Z velkého spektra aktivit jsme si vybrali Klub potápění, pro který byl na zahradě školky uspořádán Rodinný bazar a výtěžek z akce použit na nákup potřebných pomůcek, nezbytných pro zvládnutí tohoto technicky náročného sportu.