Spolupráce s rodiči

Rodiče denně informujeme o jejich dětech. Každé dítě má také svůj záznamový deník, do kterého píší pedagogové významné pokroky, úspěchy dítěte, zajímavé hlášky, zajímavosti ze života školky či zde vlepují malá každodenní výtvarná díla či fotografie. Rodiče mají svoji zabezpečenou sekci na těchto stránkách, kde najdou kalendář akcí, tematické plány, jídelníčky a další informace ze života školky.

S rodiči se pravidelně scházíme – dvakrát ročně na společných schůzkách a vždy ve čtvrtletí při individuálních schůzkách. Pro rodiče předškoláků organizujeme schůzku ohledně základních škol a poskytujeme jim poradenství.

Velmi vítáme účast rodičů na programu školky či jakoukoliv pomoc.

Pro rodiče, společně s dětmi, pořádáme mnoho představení, oslav a rukodělných dílen.

Rodiče mohou sdělovat své názory a připomínky také v knize „Parents voice“.

Spolupráce s organizacemi

Arcidiézní charita Praha
Děti MŠ Zeměkoule již od roku 2009 sponzorují kamaráda Geofreye Kisakye z Ugandy. V červnu pořádáme aukci výtvarných děl našich dětí a vybranou částkou 7000,-Kč přispíváme Geofreymu na jeho studium. Naše děti s Geofreym komunikují skrze dopisy a obrázky, které mu připravují společně s učiteli. Smyslem této činnosti je naučit je vzájemné solidaritě s někým, kdo žije v horších životních podmínkách než ony a získávání povědomí o jiné kultuře, jiném národu, jiné zemi,…

Dětský domov Charlotty Masarykové a Počítačový klub „Zelený pták“
Tyto dvě organizace sponzorujeme z výtěžku Charitativního bazaru, jehož dva ročníky již proběhly v květnu 2012 a 2013. Děti a jejich rodiče přinášejí do školky již nepotřebné oblečení, hračky, knihy a další. Učitelé s dětmi pak akci připravují, kreslí plakáty, zvou občany Kunratic a v určený den vše společně příchozím prodáváme. Cílem této akce je opět podpora solidarity s dětmi bez rodin nebo s postiženými občany.

Základní škola Compass
S Compasáky organizujme některé společné dny v rámci vzdělávacího programu, vzájemně se navštěvujeme a představujeme si výstupy naší práce. Také společně pořádáme některé akce pro rodiče, např. Mikulášskou nebo vánoční koncert. S předškoláky se chodíme podívat na výuku v Compassu, abychom zjistili, jaké to je v opravdové škole.

Základní škola Kunratice
Ve škole si rádi pronajímáme prostory pro konání besídek.

Sue Ryder, domov pro seniory
Domov Sue Ryder se stará o seniory, kteří potřebují kvůli věku či zdravotnímu stavu pomoc druhých při každodenních činnostech. Spolupráci jsme navázali s Domovem v květnu 2013, kdy jsme věnovali obchodům Sue Ryder oblečení a hračky, které jsme neprodali na našem dobročinném bazaru.
Tento školní rok plánujeme domov pro seniory navštívit v předvánočním čase.fotka