Zájmové aktivityPředškolní příprava

Předškolní příprava je primárně určena dětem, které nastupují další školní rok do ZŠ, výjimečně dětem o rok mladším, které jsou nadané, nebo u nich předpokládáme předčasný nástup do školy. V rámci těchto odpoledních bloků děti procvičují a opakují již nabyté znalosti a dovednosti a získávají nové v oblastech: jemné motoriky, grafomotoriky, předmatematických představ, sluchového a zrakového vnímání, logického myšlení, řeči a vyjadřovacích schopností, pracovní zralosti atd. Součástí předškolní přípravy je i stimulační kurz Maxík,  Děti si vedou svá osobní portfolia, kde se sebehodnotí a své poznatky zde zaznamenávají všichni učitelé předškolní přípravy.Gymnastika

Během lekcí se snažíme o všeobecný pohybový rozvoj dětí. Každá lekce má svůj úvod, poté následuje zahřátí organismu ve formě her a rozcvičení. V hlavní části se potom věnujeme nácviku nových dovedností a opakování již naučených. Věnujeme se obratnosti, rovnováze, zpevňování těla a učíme se také gymnastické prvky jako jsou kotoul, stojka nebo přemet stranou. Všechny aktivity jsou vedeny hravou formou a děti mají vždy velkou radost, když se naučí něco nového nebo zvládnou to, čeho se bály.Art club

Při společných ART hodinách se děti seznámí s různými výtvarnými technikami a při té příležitosti proniknou do tajemství názvosloví všech uměleckých potřeb. Pracovat budou jak na individuálních, tak i společných dílech. Ta mohou korespondovat s jednotlivými měsíčními epochami či tématy, které děti právě zajímají. Art club není primárně určen jen pro děti, které rády malují či tvoří, ale i pro ty, které lásku k němu teprve v sobě chtějí probudit.Flétna

Hra na zobcovou flétnu je pro malé děti velmi přínosná. Rozvíjí jejich přirozenou muzikalitu, učí je samostatné práci a pomáhá jim správně dýchat. Pro velmi malé děti hra na lehký hudební nástroj jakým je flétnička také znamená radost při zpívání a hraní známých písniček, hudebních her a společné vystupování na koncertech pro rodiče. S dětmi začínáme naše hodiny společným rozdýcháním, pak opakováním známých písniček a hraním hudebních her, které rozvíjejí dětskou hudební představivost. Dále se učíme nové písně hrát i zpívat.

Vedoucí kroužku pro předškoláky: Markéta SchnellerováPřírodovědný kroužek

Aktivní pohyb, hry v lese, poznávání přírody i skautských dovedností, to vše je hlavním smyslem Nature clubu. Díky delší časové dotaci se můžeme bez obav vydat na procházky, prozkoumat okolí školky a ponořit se do všech tajemství lesa.