Lidé

Pedagogové jsou velmi pečlivě vybíráni v tříkolovém výběrovém řízení. Nejdůležitějšími kritérii jejich přijetí jsou jejich odbornost, zkušenost, kreativita, schopnost týmové práce, soulad s programem školky a především chuť a láska k práci s dětmi tohoto věku.

Mgr. Eliška Adámková
12. 10. 1976 ředitelka PedfUK, Biologie – Rod.vých. pro 2. st. ZŠ a SŠ

Po návratu ze studijního pobytu v Austrálii jsem se stala členkou zakládajícího týmu Open Gate Boarding School v Babicích. Realizovala jsem dílčí projekty jako zavádění uniforem, vybavování areálu školy a výběr zahraničních pedagogů. Od roku 2005 jsem zastávala na OG pozici office managera školy, organizovala nejrůznější akce, kurzy, školení pro studenty i učitele. Zároveň jsem působila jako učitelka občanské výchovy, kariérový poradce a školní preventista. Po odchodu z OG jsem rok pracovala jako učitelka anglického jazyka na ZŠ Filosofická a posléze založila MŠ Zeměkoule.

„Práce s dětmi, rodiči a učiteli ve školce mne neskutečně těší, ráda vytvářím zázemí, které přináší všem zúčastněným radost.“
Mgr. et Mgr. Monika Radová
16.5.1984 Zástupce ředitele FilfUK, sociální pedagog,

V Zeměkouli jsem začala pracovat v roce 2009 během dokončování studií na Filozofické fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Práce s dětmi mě naplňovala, po nějaké době jsem zde nastoupila na plný úvazek. Před vstupem na rodičovskou dovolenou jsem zde působila několik let jako zástupce ředitele. Jsem moc ráda, že jsem se do Zeměkoule téměř po sedmi letech mohla vrátit, práci s dětmi považuji za velice kreativní a poučnou, práci s dospělými za inspirativní. Ráda bych do svého působení v Zeměkouli vnesla vše, čím jsem se obohatila v rámci rodičovské dovolené nejen jako maminka třech holčiček ale i jako stále nadšená studentka nejrůznějších výchovných přístupů a koučovacích metod.

„I o harmonické prostředí je potřeba neustále pečovat a udržovat kvalitní vztahy.“
Spencer Derr
11.3.1992 Pedagog BA in Theatre Arts from California

„Spencer hails from California – a distance mirroring his multitude of experiences before arriving at MŠ Zeměkoule. From winemaker to artistic director, he imparts both the practical and the conceptual in his approach towards furthering the minds of the future. Children, like wine & art, are temperamental and it is necessary to adhere to their specific needs in order to develop their true potential.  In 2013, he received his BA in Theatre Arts from California, propelling himself into a life of an artist that ended in winemaker (Think LA & NY). In 2018, he arrived in Prague with the intent to help build a foundation for the young, receiving his TEFL and Young Learners’ certificates and thus working in a private international kindergarten for three years. Consequently, he worked in an international elementary school for two years, offering in addition to his workload: drama and chess courses, two of his favorite subjects which he loves to share with his students when given the opportunity. In 2023, he transferred to MŠ Zeměkoule to help improve the English and philosophical programs like no textbook can offer. Count to 5. In a blink of an eye, anything can happen. What a special number, a special age to be around!“

Kateřina Malypetrová
9.12.1975 asistentka ředitelky AN Obchodní akademie

Po studiu na střední škole a několikaměsíčním pobytu v zahraničí, jsem celý život pracovala ve službách a administrativě. Vzhledem k tomu, že mne naplňuje práce s lidmi, když přišla nabídka pracovat v Zeměkouli, nebylo o čem přemýšlet. Protože co může být lepšího než práce s lidmi ? Práce se skvělými lidmi.

"Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým."
Michal Adamec
23. 6. 1987 Pedagog FTVS UK - tělovýchova a sport

První zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí jsem získal během studia na střední pedagogické škole v Mostě. Při následném studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze jsem pracoval jako instruktor outdoorových aktivit pro různé věkové skupiny dětí až po dospělé. Během studia jsem také získal například licenci instruktora školního lyžování, snowboardingu, lezení na umělých stěnách atd. Po úspěšném absolvování magisterského studia mě cesta zavedla do mateřské školy, kde jsem působil jako učitel přes dva roky a kde jsem zjistil, že práce s dětmi pro mě má smysl a baví mě. Po ročním pobytu na Novém Zélandu jsem proto ani o jiném zaměstnání, než je předškolní pedagog, nepřemýšlel.

“V jakém jiném zaměstnání můžete sedět na zemi, hrát na kytaru nebo si stavět z lega a pomáhat tím k rozvoji ostatních? “
Veronika Langlands
14.3.1992 Pedagog VOŠS Jihlava, The Office of Qualifications and Examinations England

Vždy jsem měla velmi blízký vztah k dětem. Po ukončení střední Hotelové školy, jsem jela do Anglie a pracovala jako au pair několik měsíců. Ráda se učím nové věci a tak jsem se rozhodla doplnit si vzdělání a vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální, obor sociální práce a sociální pedagogika. Vybírala jsem si praxe spojené s dětmi, působila jsem v dětském stacionáři, jako asistent pedagoga na 1. stupni základní školy speciální či v dětském centru. Měla jsem však toulavé boty a toužila jsem dále cestovat a získat zkušenosti ze zahraničí. Mé kroky mě zavedly k práci s dětmi, což mě vždy nejvíce naplňovalo. Našla jsem si práci v mateřské školce v Anglii a současně si také doplnila vzdělání Level 2 a 3 péče o děti – předškolní výchova. Po 7 letech v zahraničí jsem se vrátila domů, zpět do ČR, kde jsem si splnila svůj sen a udělala si kurz na instruktorku jógy a současně pracovala jako chůva. Jsem nesmírně vděčná za možnost pracovat v MŠ Zeměkoule.  Ráda rozvíjím dětskou představivost a fantazii a snažím se děti učit hravou formou se zaměřením na individuální přístup.

Stejně tak jako děti se učí od nás dospělých, tak my se máme co učit od našich dětí.
Mgr. Martina Šašková Němcová
24.6.1977 Pedagog JU PedF, UK PedF

Můj život se motá kolem dětí již od střední pedagogické školy, kde jsem vystudovala obor učitelství pro mateřské školy. Následovala praxe v mateřských školách, a to jak těch „obyčejných“, tak i ve školce pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami či v jedné vlastní, zpestřovaná studii na různých vysokých školách (učitelství pro druhý stupeň, pedagogika předškolního věku, učitelství pro 1. stupeň, management školství) a prokládaná několika mateřskými dovolenými. Nejen s dětmi mě naplňují různé tvořivé aktivity, hraji na klavír, relaxuji pobytem v přírodě a v létě pořádám dětské tábory. K dětem se snažím přistupovat „Nevýchovně“, tedy v duchu metody, která je založena na partnerství, komunikaci a dohodě. V posledních letech se mi do života přimíchala ještě i matematika, a to ve formě pochopitelné i pro „učitelku mateřské školy“, tedy matematika Hejného metodou, která se stala mojí další láskou a která mě také zavedla do MŠ Zeměkoule, se kterou již po několik let spolupracuji.

Dobrou školku poznáte tak, že učitelé a ostatní lidé v ní působí spokojeně. Jedině spokojení učitelé můžou vytvořit prostředí pro spokojené děti. A Zeměkoule taková je.
Jitka Chocenská
29. 9. 1972 pedagog

K práci s dětmi mě zhruba před 15 lety přivedlo rozhodování, kam nastoupím po mateřské dovolené, tak abych se mohla co nejvíce věnovat i svému synovi. Přijala jsem proto nabídku a začala s domácí péči u dětí v českých rodinách. Zúčastňuji se dětských letních i zimních táborů nebo jako vychovatelka na ŠVP. Zajímala jsem se i o práci se zdravotně postiženými dětmi. Mám základní kurz znakového jazyka pro neslyšící a absolvovala jsem studium pedagogiky pro asistenty pedagoga na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Zeměkouli znám od roku 2011, protože jsem pečovala o chlapce, který školku navštěvoval. Zdejší atmosféra a prostředí mě nadchlo, proto jsem byla ráda za nabídku zde pracovat.

„Děti mne baví, jsou zvídavé, otevřené a hravé. Tak proč se to od nich znovu neučit?“
Jana Hlavsová
26.10.1993 pedagog UK PedF

Během studia na gymnáziu jsem na rok odcestovala na studijní pobyt do Kanady, kde jsem úspěšně složila maturitu. K intenzivnější práci s dětmi jsem se poprvé dostala v roce 2013, kdy jsem přibližně třičtvrtě roku pomáhala v Karlínském spektru pečovat o skupinu předškolních dětí jako asistentka pedagoga. Svou práci jsem si zamilovala a rozhodla jsem se přihlásit ke kombinovanému studiu na Karlově univerzitě, obor Učitelství MŠ. Během studia jsem se specializovala na výtvarnou a dramatickou výchovu pro předškolní věk. Téhož roku jsem byla přijata do soukromé školky Jeden strom, z. ú., kde jsem jako pedagog čtyři roky pracovala s dětmi od dvou do šesti let. Ve své třídě jsem mimo jiné integrovala děti se speciálními vzdělávacími potřebami i děti s jiným mateřským jazykem, spolupracovala s odborníky a osobními asistenty integrovaných dětí. Má práce mi přináší radost a velmi mě těší, že mohu pracovat v tak krásném prostředí Zeměkoule.

"Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné."
Alison Marie Wek
13.5.1995 Pedagog BA in Cultural Anthropology

I finished my Bachelor’s in Cultural Anthropology in December of 2018 in the United States. I had the urge to move and explore something new, and that led me to take the TEFL course in Prague in September, 2019, where I also took a YLT (Young Learners Training) course that inspired me to work with children. I have previously worked at a preschool for three years and loved it. It was so rewarding and amazing to see how the children grew before my eyes, and how they really enjoyed learning a new language. I also have private lessons with students, ages ranging 5 to 16, as well as adults. It is so fulfilling to see the light in someone’s face when they understand a word or concept in another language. Through my experiences, I have learned new methods and tactics that help me provide individualistic care toward my students. I love to create stories with students and play movement games to help solidify English vocabulary. I play the ukulele, and hope to start learning the piano soon. My favorite activities include volleyball, hiking, and reading with my cat.  I love the energy and playfulness that children bring, and I look forward to each day’s new adventures.

“Children are sponges, always hungry for more, and I am honored to not only teach children, but to experience and learn from them as well.”
Kristýna Horáková
09.08.2000 Asistent pedagoga Střední odborná škola služeb - sociální činnost

Vždy jsem chtěla pracovat s dětmi. To bylo jedním z důvodů, proč jsem vystudovala střední odbornou školu služeb se zaměřením sociální činnost, díky čemuž se mohu starat o děti, které mě naplňují a práce s nimi mi přináší radost a energii. Ráda děti učím novým věcem a sleduji pokroky, které dělají. Nejvíce se těším na společné výtvarné tvoření a čtení pohádek.

Zeměkouli znám od roku 2017, kdy jsem hlídala chlapce, který školku navštěvoval. Když jsem se dozvěděla o volné pracovní pozici, hned jsem věděla, že to musím zkusit a úspěšně to vyšlo. Jsem šťastná za to, že mohu pracovat v krásném prostředí a kolektivu Zeměkoule. Je to pro mne kouzelná práce snů.

“Nikde nenajdete najednou tolik lásky, upřímnosti a radosti, tak jako v dětských srdcích.”
Iveta Hálová
15.5.1964 kuchařka, provozní Střední hotelová škola

Pracovala jsem v oboru jako vedoucí servírka a později kuchařka v restauračním zařízení. Protože mám velmi ráda děti a práci s nimi, několik let jsem se účastnila dětských letních táborů jako praktikantka a kuchařka. Od roku 2011 do roku 2012 jsem pracovala jako chůva ve dvou rodinách, v jedné jsem se starala o dvouletého chlapce, ve druhé o roční holčičku.

„Od roku 2012 jsem členem týmu Zeměkoule a pečuji o blaho žaludků všech dětí i pedagogů, vařím s láskou a péčí"