Lidé

Pedagogové jsou velmi pečlivě vybíráni v tříkolovém výběrovém řízení. Nejdůležitějšími kritérii jejich přijetí jsou jejich odbornost, zkušenost, kreativita, schopnost týmové práce, soulad s programem školky a především chuť a láska k práci s dětmi tohoto věku.

Mgr. Eliška Adámková
12. 10. 1976 ředitelka PedfUK, Biologie – Rod.vých. pro 2. st. ZŠ a SŠ

Po návratu ze studijního pobytu v Austrálii jsem se stala členkou zakládajícího týmu Open Gate Boarding School v Babicích. Realizovala jsem dílčí projekty jako zavádění uniforem, vybavování areálu školy a výběr zahraničních pedagogů. Od roku 2005 jsem zastávala na OG pozici office managera školy, organizovala nejrůznější akce, kurzy, školení pro studenty i učitele. Zároveň jsem působila jako učitelka občanské výchovy, kariérový poradce a školní preventista. Po odchodu z OG jsem rok pracovala jako učitelka anglického jazyka na ZŠ Filosofická a posléze založila MŠ Zeměkoule.

„Práce s dětmi, rodiči a učiteli ve školce mne neskutečně těší, ráda vytvářím zázemí, které přináší všem zúčastněným radost.“
Reina Quadros
13.02.1992 Pedagog University of Mumbai - Bachelor of Arts, University of Pune - Bachelor of Education

I finished my Bachelors in Education in 2015 in India. I have been teaching children ever since. Back home, I taught English Literature and Indian History to middle school students and gave Grammar and Conversation lessons to high school students. I moved to Prague in 2017 and started teaching at a kindergarten. It has been one of the most challenging, yet the most rewarding experiences of my life. I worked with a group of teachers to formulate an Educational Programme. I also spent afternoons teaching music to the little ones and English to older school going children. I play the guitar, some piano and have recently started learning how to play the djembe. One of my favorite things to do with the kids is outdoor treasure hunts and I am glad that there is a forest close by, so we can explore together.  I am thrilled to be joining yet another team of experienced professionals and most importantly, learning from my students.

!The pace at which children this young absorb and reproduce what they've learned really fascinates me and if I can be part of this magical process I think I'm in the right place!"
Kateřina Malypetrová
9.12.1975 asistentka ředitelky AN Obchodní akademie

Po studiu na střední škole a několikaměsíčním pobytu v zahraničí, jsem celý život pracovala ve službách a administrativě. Vzhledem k tomu, že mne naplňuje práce s lidmi, když přišla nabídka pracovat v Zeměkouli, nebylo o čem přemýšlet. Protože co může být lepšího než práce s lidmi ? Práce se skvělými lidmi.

"Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým."
Amanda Pennini
23. 10. 1982 vedoucí pedagog University of the Sunshine Coast - Early Childhood studies

Pocházím z Austrálie a profesionálně jsem začala pracovat s dětmi před 10 lety. Po ukončení studií předškolní výchovy jsem pracovala v Austrálii 2 roky ve školce jako asistent učitele pro děti ve věku od narození do 5 let. Po dvou letech jsem se stala vedoucí učitelkou skupiny dětí ve věku 2-3 roky a měla na starosti zavádění nového australského kurikula do předškolní výchovy. Během studií jsem strávila jeden semestr na Masarykově Univerzitě v Brně. Také jsem pracovala jako komunitní dobrovolník v Manile, Filípíny, kde jsem pomáhala dětem ulice a jejich rodinám. Po ukončení školy jsem se přesunula do Slovinska a pracovala jako učitelka angličtiny pro Berlitz International School, Ljubljana a na letních jazykových táborech.

“My experience as an early childhood educator has enabled me to develop creative, engaging learning programs. My approach fosters each child’s self confidence and supports positive interactions in an environment that is safe, respectful and FUN!”
Michal Adamec
23. 6. 1987 zástupce ředitelky, pedagog FTVS UK - tělovýchova a sport

První zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí jsem získal během studia na střední pedagogické škole v Mostě. Při následném studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze jsem pracoval jako instruktor outdoorových aktivit pro různé věkové skupiny dětí až po dospělé. Během studia jsem také získal například licenci instruktora školního lyžování, snowboardingu, lezení na umělých stěnách atd. Po úspěšném absolvování magisterského studia mě cesta zavedla do mateřské školy, kde jsem působil jako učitel přes dva roky a kde jsem zjistil, že práce s dětmi pro mě má smysl a baví mě. Po ročním pobytu na Novém Zélandu jsem proto ani o jiném zaměstnání, než je předškolní pedagog, nepřemýšlel.

“V jakém jiném zaměstnání můžete sedět na zemi, hrát na kytaru nebo si stavět z lega a pomáhat tím k rozvoji ostatních? “
Jitka Chocenská
29. 9. 1972 pedagog

K práci s dětmi mě zhruba před 15 lety přivedlo rozhodování, kam nastoupím po mateřské dovolené, tak abych se mohla co nejvíce věnovat i svému synovi. Přijala jsem proto nabídku a začala s domácí péči u dětí v českých rodinách. Zúčastňuji se dětských letních i zimních táborů nebo jako vychovatelka na ŠVP. Zajímala jsem se i o práci se zdravotně postiženými dětmi. Mám základní kurz znakového jazyka pro neslyšící a absolvovala jsem studium pedagogiky pro asistenty pedagoga na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Zeměkouli znám od roku 2011, protože jsem pečovala o chlapce, který školku navštěvoval. Zdejší atmosféra a prostředí mě nadchlo, proto jsem byla ráda za nabídku zde pracovat.

„Děti mne baví, jsou zvídavé, otevřené a hravé. Tak proč se to od nich znovu neučit?“
Jana Hlavsová
26.10.1993 pedagog UK PedF

Během studia na gymnáziu jsem na rok odcestovala na studijní pobyt do Kanady, kde jsem úspěšně složila maturitu. K intenzivnější práci s dětmi jsem se poprvé dostala v roce 2013, kdy jsem přibližně třičtvrtě roku pomáhala v Karlínském spektru pečovat o skupinu předškolních dětí jako asistentka pedagoga. Svou práci jsem si zamilovala a rozhodla jsem se přihlásit ke kombinovanému studiu na Karlově univerzitě, obor Učitelství MŠ. Během studia jsem se specializovala na výtvarnou a dramatickou výchovu pro předškolní věk. Téhož roku jsem byla přijata do soukromé školky Jeden strom, z. ú., kde jsem jako pedagog čtyři roky pracovala s dětmi od dvou do šesti let. Ve své třídě jsem mimo jiné integrovala děti se speciálními vzdělávacími potřebami i děti s jiným mateřským jazykem, spolupracovala s odborníky a osobními asistenty integrovaných dětí. Má práce mi přináší radost a velmi mě těší, že mohu pracovat v tak krásném prostředí Zeměkoule.

"Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné."
Karolina Sloupová
29.10.1985 pedagog FFUP

V mezinárodních školách English International School Prague a Prague British International School jsem sedm let pracovala s dětmi jak předškolního, tak školního věku. Podílela jsem se na integraci dětí s odlišným mateřským jazykem a učila jsem češtinu jako cizí jazyk. Vedla jsem intervenční program na rozvoj jazykových a sociálních dovedností dětí ve věku 4 -5 let. Měla jsem také na starosti tým asistentek pedagoga  a v letech 2017 a 2018 jsem absolvovala Post Graduate Certificate in Education na Sheffieldské univerzitě. Věřím, že navázání  vřelého vztahu mezi učitelem a dítětem je základem pro to, aby se dítě ve školce cítilo bezpečně a opravdu se otevřelo všem podnětům, které na něj v prostředí školky působí. Jen tak je potom učitel schopen poznat zájmy dítěte a na základě toho pak dítě jako jeho průvodce rozvíjet. Ráda s dětmi pracuji s tématem – jeho vytvářením a dramatizací. Moc se těším na nová představení na pódiu MŠ Zeměkoule.

,,The classroom that does not create its own legends has not travelled beneath the surface to where the liwingtakes place "
Kristýna Horáková
09.08.2000 Asistent pedagoga Střední odborná škola služeb - sociální činnost

Vždy jsem chtěla pracovat s dětmi. To bylo jedním z důvodů, proč jsem vystudovala střední odbornou školu služeb se zaměřením sociální činnost, díky čemuž se mohu starat o děti, které mě naplňují a práce s nimi mi přináší radost a energii. Ráda děti učím novým věcem a sleduji pokroky, které dělají. Nejvíce se těším na společné výtvarné tvoření a čtení pohádek.

Zeměkouli znám od roku 2017, kdy jsem hlídala chlapce, který školku navštěvoval. Když jsem se dozvěděla o volné pracovní pozici, hned jsem věděla, že to musím zkusit a úspěšně to vyšlo. Jsem šťastná za to, že mohu pracovat v krásném prostředí a kolektivu Zeměkoule. Je to pro mne kouzelná práce snů.

“Nikde nenajdete najednou tolik lásky, upřímnosti a radosti, tak jako v dětských srdcích.”
Iveta Hálová
15.5.1964 kuchařka, provozní Střední hotelová škola

Pracovala jsem v oboru jako vedoucí servírka a později kuchařka v restauračním zařízení. Protože mám velmi ráda děti a práci s nimi, několik let jsem se účastnila dětských letních táborů jako praktikantka a kuchařka. Od roku 2011 do roku 2012 jsem pracovala jako chůva ve dvou rodinách, v jedné jsem se starala o dvouletého chlapce, ve druhé o roční holčičku.

„Od roku 2012 jsem členem týmu Zeměkoule a pečuji o blaho žaludků všech dětí i pedagogů, vařím s láskou a péčí"