Náš den

7:30Otevření školky
7:30 – 9:00Volné hraní (podávání snídaně)
9:00 – 9:30Ranní kruh – uvítání nového dne, písničky, v českém i anglickém jazyce
9:30 – 10:15Hlavní výchovně vzdělávací blok (střídá se v českém a anglickém jazyce)
10:15 – 10:30Svačina
11:00 – 12:15Vycházka, hra na zahradě
12:15 – 12:45Oběd
12:45 – 13:00Vyzvedávání dětí navštěvujících pouze dopolední program
12:45 – 12:55Hygiena, mytí zoubků
13:00 – 14:30Mladší děti – pohádka, spánek
13:00 – 14:00Starší děti – story time, relaxace, začátek některých odpoledních zájmových aktivit
13:45 – 14:30Předškoláci – předškolní příprava
14:45 – 15:00Svačina
15:15 – 16:30Odpolední kroužky, hry na zahradě
16:30 – 17:30Klidová relaxační činnost, rozvoj dovedností, volná hra