Filosofie a program

 1. KAŽDÉ DÍTĚ JE UNIKÁTNÍ
  Dítě je jedinečnou bytostí, která chce vše poznávat a vnímat každý detail. Proto našim dětem umožňujeme prožívat život ve školce naplno pomocí svých smyslů a být zároveň tvůrcem a aktivním členem celého programu. Naše děti mají možnost individuálně jednat, nepotlačovat své vlohy a nadání a rozvíjet se, v čem jsou dobré.
 2. LETEM SVĚTEM
  Pomáháme dětem si uvědomit, že naše planeta je naprosto jedinečným místem ve vesmíru a že každý z nás by měl nést zodpovědnost za život na ní. Poznáváním Zeměkoule se děti učí vnímat věci propojené a v souladu. S péčí o Zeměkouli souvisí i péče o nás samotné. Proto dbáme na zdravý životní styl v souladu s přírodou.
 3. ANGLIČTINA HROU
  Jazyk je zásadním prostředkem při komunikaci mezi lidmi. V předškolním vzdělávání je dítě otevřené všem vnějším impulsům, a proto se také rychle učí jiný než mateřský jazyk. Předáváme dětem angličtinu přirozeným způsobem a hlavně zábavnou formou. Každý má svobodu a možnost udávat si vlastní tempo v přijímání nových znalostí. Chceme, aby se anglický i český jazyk plnohodnotně rozvíjely a fungovaly v zájemném souladu.
 4. POD JEDNOU STŘECHOU
  Naší snahou je vychovávat děti tak, aby spolupracovaly, pomáhaly jeden druhému, a to jak v rámci běžného života školky, tak při vzájemném učení. Děláme vše pro to, aby mezi dětmi, učiteli a rodiči panovaly zdravé a fungující vztahy.
 5. UČITEL JE PRŮVODCEM
  Učitelé jsou průvodci, kteří provedou děti celým tímto důležitým obdobím jejich života. Jejich úloha nespočívá v nadřazenosti, ale ve spolupráci, protože i učitelé se mohou spoustu věcí od dětí naučit. Musí ale ukazovat vysoké morální vlastnosti, z kterých pak vychází přirozená autorita a důvěra.

… a to vše je založené na PROŽITKOVÉM UČENÍ, které charakterizuje:

 • Přímý zážitek
 • Radost z poznávání
 • Potřeba objevovat
 • Spontaneita a zvídavost
 • Účast všech smyslů
 • Prostor pro aktivitu a tvořivost
 • Získávání nových zkušeností v reálném prostředí

Program

Mateřská škola Zeměkoule pracuje s vlastním výchovně – vzdělávacím programem, který byl vypracován pedagogy MŠ Zeměkoule v roce 2013. Na jeho aktuální podobě se podílí všichni stávající i nově příchozí pedagogové, kteří své nápady rozvíjejí na společných dílnách. Náš vzdělávací program vychází z oblastí a cílů stanovených rámcovým vzdělávacím programem MŠMT.

Co je pro něj charakteristické?

 • Od září do června cestujeme skrze jednotlivé kontinenty naší Zeměkoule. V září a říjnu začínáme v našem domově – Evropě, v listopadu a prosinci odlétáme do Severní Ameriky, v lednu podnikáme daleké cesty do Antarktidy a Arktidy, v únoru cestujeme Asií, v březnu Jižní Amerikou, v dubnu objevujeme Austrálii a naše putování končíme v květnu v Africe. Červen je měsícem celé planety, kdy oslavujeme všechny kontinenty. Každý kontinent – jeho příroda, geografie, lidé a národy, tradice a zvyklosti, ale také globální problémy, jsou nadřazeným tématem daného měsíce a odrážejí se v mnoha činnostech a projektech.
 • Vše se snažíme s dětmi prožívat, např. v týdnu řemesel pečeme chléb, v týdnu jablka moštujeme, v týdnu hudby pořádáme koncert, v týdnu zdraví si hrajeme na nemocnici pro medvídky,…
 • Roční období, počasí, svátky, tradice a zvyklosti – vždy vycházíme z toho, co děti právě obklopuje, čím žijí, ať už je to právě probíhající roční období – krásný slunný den, padající listí nebo nadílka sněhu. Prožíváme s nimi i důležité svátky či tradice, které oslavujeme.
 • Každý týden má své dané téma (např. týden dopravy, Staré časy – putování po Praze, týden sportu, týden knížek, knihoven a pohádek, Velikáni našeho světa,…). Všichni učitelé – čeští i angličtí si plánují vzdělávací nabídku, aby dosáhli stanovených očekávaných výstupů a cílů. Společně poté o plánech diskutují, aby byl program pro děti pestrý a využíval různé metody práce. Nikdy neděláme nic pouze pro plán, důležitý je zájem a motivace dětí. Některé týdny jsou tzv. projektové, kdy se celá školka, někdy i napříč třídami, věnuje přípravě projektu a jeho prezentaci na konci týdne.
 • Každé téma naše děti vstřebávají v obou jazycích, adekvátně jejich věku a schopnostem rozvíjejí svoji slovní zásobu v českém i anglickém jazyce.
 • Předškolní výchova – rozvíjí děti ve všech oblastech – sociální, biologické, interpersonální, environmentální, psychologické, a to v průběhu celé předškolní docházky. V posledním roce před odchodem do školy je posílena ještě o předškolní přípravu, více v zájmové aktivity.
 • Každý měsíc vyrážíme na tematicky zaměřený výlet, např. do ZOO, na dýňovou farmu, do planetária, do stříbrných dolů v Kutné Hoře,… Do školky zveme různé návštěvy, které obohacují náš program, např. Ekocentrum Kavyl, divadlo Pruhované panenky, studenty z 1.lfUK, studenty ze zahraničí z projektu AISEC Edison Little, návštěvy z řad rodičů a další.